Volg ons op google facebook twitter pinterest
Klantenservice
+31 (0)412-647555

Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN SOCIAL MEDIA ACTIES TrendySpeelgoed.nl
 
Algemeen
1. De Social media  winactie ‘(hierna: de Actie) wordt aangeboden door: TrendySpeelgoed.nl
2. De looptijd van de winactie is bepaald in het bericht.
 
Actie & deelname
1. Aan de Actie kan alleen worden deelgenomen door bezoekers van DE FACEBOOKPAGINA VAN TrendySpeelgoed.nl
2. Deelnemers maken alleen kans op de prijs als aan alle gestelde voorwaarden in het bericht is voldaan.
3. Team TrendySpeelgoed.nl kiest de winnaar(s). Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
4. De winnaar(s) worden bekend gemaakt via de Facebookpagina van TrendySpeelgoed.  Bij geen reactie binnen 1 week behoudt TrendySpeelgoed.nl zich het recht voor een nieuwe winnaar uit te kiezen.
5. Over de keuze van winnaar kan niet worden gediscussieerd.
6. Er kan slechts één keer aan de Actie worden deelgenomen.
7. Tijdelijke of vaste medewerkers van TrendySpeelgoed.nl zijn uitgesloten van deelname.
8. Medewerking/privacy: De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
9. Aansprakelijkheid: Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan TrendySpeelgoed.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
10. TrendySpeelgoed.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
11. Slotbepalingen: TrendySpeelgoed.nl behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door TrendySpeelgoed.nl. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.