Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

  Privacybeleid www.TrendySpeelgoed.nl (1 januari 2020)
   
  Inleiding
  In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy. Hoe wij daarmee omgaan, lees je in dit document. Wanneer je van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij je dringend contact op te nemen met Stan Gerritsen of Nils van der Werff.
   
  Vertrouwelijkheid
  Wij zijn webwinkel TrendySpeelgoed.nl (handelsnaam geregistreerd onder de naam van Webshop Freakz, KVK 80555217. Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren jouw rechten.
  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.
  Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij je (vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. jouw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. Je kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.
   
  Personeel
  Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn.
   
  Relaties en klanten
  Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen.
   
  Social Media
  Als je deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dien je bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van jouw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via jouw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.
   
  Bijzondere persoonsgegevens
  Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.
  -              Medische informatie medewerkers
  -              Incidentenwaarschuwingssysteem
  -              BSN
  -              Wettelijke verplichting.
   
  Veiligheid
  Wij spannen ons maximaal in om jouw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij je direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens.
   
  Verwerking voor en door derden
  Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.
   
  Zorgvuldigheid
  Wanneer je informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. Je hebt dan recht op:
  -              inzage in door ons van jouw vastgelegde gegevens;
  -              correctie of verwijdering;
  -              bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.
  Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kun je indienen bij Nils van der Werff en/of Stan Gerritsen, [email protected] met een kopie van jouw identiteitsbewijs. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.
   
  Cookies
  In onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies, alleen maar om jouw winkelgemak te vergroten of voor eigen analytische doeleinden.

  Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Trendy Speelgoed, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

  Trendy Speelgoed
  Rosmolenstraat 9
  3833KA Leusden

  tel: +31 (0)85 3037810
  email: [email protected]